Nieuwsbrief

Campagnemateriaal: E-mailhandtekening baarmoederhalskanker

Voeg de banner over het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker toe aan je e-mailhandtekening in de maand mei. Want in mei wordt het bevolkingsonderzoek extra in de verf gezet.

Voor wie?

Vrouwen van 25 tot en met 64 jaar, de doelgroep van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

Wie kan met dit materiaal aan de slag?

Gemeenten, OCMW’s, lokale dienstencentra, huisartsen, apothekers, welzijnsorganisaties, verenigingen…

Waarom?

Elk jaar krijgen ongeveer 350 vrouwen in Vlaanderen baarmoederhalskanker. Met het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, kan je de ziekte vroeg opsporen. Dan is er een minder zware behandeling nodig en is er een grotere kans op herstel. Met de e-mailbanner van het Centrum voor Kankeropsporing zet je het bevolkingsonderzoek in de kijker.

← Vorige

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen