Nieuwsbrief

Vermijd vallen, vier feest!

We zijn intussen al toe aan de 5de editie van de Week van de Valpreventie, die plaatsvindt van 18 tot en met 24 april 2016.
Een jubileumeditie, dus feest, en daarom mikken we op 1000 deelnemers in Vlaanderen! 
Net als de vorige jaren doen we een oproep naar organisaties en hulpverleners, die met en voor senioren werken, om valpreventie in de kijker te zetten en activiteiten te organiseren. 
Dit jaar ligt de focus opnieuw op slaapmedicatie. Maar ook alle andere valrisicofactoren mogen natuurlijk nog onder de aandacht gebracht worden!

Hoe kan u of uw organisatie een steentje bijdragen om deze 5e editie succesvol te maken?

1. Door activiteiten te organiseren voor senioren 
Op de website www.valpreventie.be vindt u een menukaart met een overzicht van beschikbare materialen en tips voor activiteiten. Er is een mooi aanbod om de senioren zelf te bereiken zowel in een residentiële als in een niet-residentiële setting. U kunt bijvoorbeeld een voordracht of de valquiz organiseren. Of misschien wilt u het toneelstuk ‘Trap niet in de val’ door de Letterhoutemse Toneelgroep of de voorstelling ‘Hoe slapen weer een zaligheid werd’ door Kris Baert boeken? Inspiratie genoeg! En misschien komt jullie activiteit wel in aanmerking voor de Award?
 
2. Door activiteiten te organiseren voor hulpverleners die met en voor senioren werken en de beschikbare materialen onder hun aandacht te brengen
Ook voor hulpverleners hebben we een uitgebreid aanbod van activiteiten en materialen. Zo kan u bijvoorbeeld het valpreventieparcours bij ons reserveren: dat is een ludieke actie om valrisico’s te bespreken en de gevolgen van onveilig gedrag aan den lijve te ondervinden. Ook een voordracht door de referentiepersoon valpreventie behoort tot de mogelijkheden (mono- of multidisciplinair voor huisartsen, ergotherapeuten, kinesisten en verpleegkundigen uit de thuiszorg). Op www.valpreventie.be staan de praktijkrichtlijnen rond valpreventie, materialen om een medisch farmaceutisch overleg rond valpreventie en medicatie te organiseren, een brochure om het gebruik van slaapmedicatie bespreekbaar te maken bij de patiënt of oefenprogramma’s om lenigheid en uithouding te vergroten. Er is voor ieder wat wils dus. Neem zeker eens een kijkje!
 
3. Door de 'Week van de Valpreventie' mee bekend te maken en hier ook de bekendmaking van uw eigen aanbod/werking aan te koppelen
Net als voorgaande jaren hebben we mooie affiches en flyers ter beschikking. Op onze website vindt u artikels die u, geheel of gedeeltelijk, kan overnemen om het initiatief mee bekendheid te geven via uw website, ledenblad, infoblad of nieuwsbrief. Heeft uw organisatie een aanbod rond slapen en ontspannen? Organiseren jullie beweegactiviteiten voor senioren? Stellen jullie hulpmiddelen ter beschikking? Zet dit aanbod in april dan zeker in de kijker en verwijs naar de Week van de Valpreventie!
 
Heel veel materiaal voor deze activiteiten kan vrij gedownload worden, en bij het Logo kan u drukwerk bestellen en materialen zoals banners reserveren. Het aanbod van de vorige jaren is nu al beschikbaar, en wordt in de loop van deze maand nog verder aangevuld. Tegen 29 februari staat het volledige aanbod online.
 
De Week van de Valpreventie is een initiatief van de Vlaamse Overheid in regie van het EVV (Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen) en in samenwerking met de Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg) en het VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie).
 
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen