Nieuwsbrief

Diensten

Content diensten logo gezondplus

Kwaliteitsvolle informatie

Met feiten en cijfers informeren de Logo’s je over het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid, over de strategieën, projecten en campagnes. Dat doen ze in een begrijpelijke taal. Zo zijn de do’s en don’ts in preventie duidelijk en kies je zonder twijfel voor de meest effectieve aanpak.

In de wereld van gezondheid wordt veel onzin verkocht, des te meer als er commerciële belangen mee gemoeid zijn. De Logo’s waken over de wetenschappelijke grond van de informatie die zij verspreiden.

Zoek je een goede methode om de fitheid van je werknemers te verhogen? Wil je op lange termijn werken aan de mentale veerkracht van je leerlingen? Of wil je het thema gezondheid in je lokaal beleid gestalte geven? Dan volstaat informeren niet. Ook voor een grondigere aanpak kan je bij de Logo’s terecht.

De juiste partners voor jouw actie, project of beleid

Ben je op zoek naar medewerking voor je project, maar weet je niet goed waar te beginnen? Contacteer één van onze regioverantwoordelijken. Binnen ons netwerk gaat Logo Gezond+ op zoek naar de juiste partners.

Organiseer je een workshop, vorming of opleiding en ben je op zoek naar een begeleider? Logo Gezond+ werkt samen met deskundige lesgevers (diëtisten, artsen, psychologen of tabakologen). Zo ben je verzekerd van onderbouwde, kwaliteitsvolle informatie.

Netwerken en overleg

Aan één zeel trekken en alle neuzen in dezelfde richting zetten voor een betere gezondheid? Logo Gezond+ mobiliseert in zijn regio zo veel mogelijk mensen en organisaties om samen te werken aan een gezonde leefomgeving en een betere gezondheid voor iedereen.

Wil je plannen maken of van gedachten wisselen met andere gezondheids-, milieu- of huisvestingsambtenaren, welzijnswerkers, tabakologen, CLB’s of diëtisten? Logo Gezond+ organiseert overlegmomenten per sector, per discipline of met allemaal samen. Over valpreventie, over het dichten van de gezondheidskloof of om een project te evalueren. Op niveau van de regio, de gemeente of zelfs op wijkniveau. Alles kan, zolang het maar gezondheidswinst oplevert.

Gezond+ vzw heeft een uitgestrekt werkingsgebied. Om maatwerk te leveren, aan te sluiten bij lokale noden en de netwerken van de voormalige logo's te behouden, werd het werkingsgebied opgesplitst in 5 regio's: Gent, Meetjesland, Schelde-Durme, Schelde Leie, Vlaamse Ardennen Oost. De Netwerken Gezondheidspromotie maken geen deel uit van het bestuurskader van Logo Gezond+, maar vormen een belangrijke ondersteuning voor de Logo-werking. Deze netwerken kunnen noden signaleren, prioriteiten voor de eigen regio in kaart brengen en advies uitbrengen over de Logo-planning en Logo-werking. Om een goede transfer te garanderen naar het Logo-bestuur zullen vertegenwoordigers van deze netwerken zetelen in de algemene vergadering van Logo Gezond+ vzw.

Vragen en klachten over milieugerelateerde gezondheid

Elk Logo - behalve Logo Brussel - heeft voor het thema gezondheid en milieu een medisch milieukundige in dienst. Iedereen, ook de burger, kan bij de medisch milieukundigen terecht met gezondheidsklachten waarvan hij of zij vermoedt dat het binnen- of buitenmilieu aan de oorzaak ervan ligt. Ze beantwoorden vragen zoals:

  • Mag je sporten langs een drukke weg?
  • Hoe kan je schimmelproblemen in je woning vermijden?
  • Hoe voorkom je een tekenbeet?
  • Hoe gevaarlijk is straling?

De medisch milieukundigen doen ook aan voorlichting en risicocommunicatie. Ze ondersteunen ambtenaren en beleidsmakers, artsen en lokale organisaties met inhoudelijk advies, materialen en methodieken. Ze signaleren knelpunten op vlak van gezondheid en milieu aan het Agentschap Zorg en Gezondheid, dienst Preventie. 

Meer informatie lees je op hun website www.gezondheidenmilieu.be

Advies, ondersteuning en coaching

Je ziet in je omgeving een toename van risicogedrag of gezondheidsproblemen en je wil erger voorkomen? Je wil je omgeving aansporen om het zo gezond mogelijk te doen? Contacteer Logo Gezond+ voor advies over de gepaste strategieën, projecten, materialen of partners. De Logo's bekijken samen met jou welke ondersteuning nodig is om je gezonde plannen uit te voeren.

Wil je meer doen dan een eenmalige actie of een enkel project? De Logo's coachen je bij een beleidsmatige aanpak van gezondheid: van een goede probleemanalyse, planning, uitvoering en evaluatie tot voortzetting op langere termijn.

Voor de ondersteuning van de regio Gent, heeft Logo Gezond+ vzw een aparte samenwerkingsovereenkomst met de Gezondheidsdienst van Stad Gent afgesloten, waarbij jaarlijks een jaaractieplan wordt vastgelegd. Logo Gezond+ is bovendien actief lid van de Gentse Gezondheidsraad. Er is ook een convenant met het Departement Onderwijs en Opvoeding van Stad Gent opgemaakt. De beleidsnota van de Stad Gent en de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen gelden telkens als richtinggevend kader.  

Kant-en-klare gezondheidsprojecten, materialen of maatwerk

Bij Logo Gezond+ vind je projecten zoals Tutti Frutti, Wedstrijd Rookvrije Klassen en de jaarlijkse oproep voor griepvaccinatie. Maar ook voor jouw specifieke vraag zoeken de Logo's naar de beste oplossing.

Om over campagnes en projecten te communiceren, kan je bij Logo Gezond+ aankloppen voor spelmateriaal, draaiboeken, tentoonstellingen, inspiratiekoffers, stappentellers, CO2-meters, affiches, folders en spandoeken. Veel materiaal is kosteloos of digitaal beschikbaar of uitleenbaar. Een bijna volledig overzicht van de keldervoorraad vind je in de webshop. Ben je op zoek naar iets specifieks? Contacteer ons.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen