Nieuwsbrief

← Vorige

Gezondheid en milieu: een hot item in de huisartsenpraktijk?

Onze fysieke leefomgeving heeft een impact op onze gezondheid. Ziekteverschijnselen die veroorzaakt worden door het milieu uiten zich vaak als luchtweginfecties, hoofdpijn of andere niet-specifieke symptomen.

Welke ervaringen heb jij hiermee als huisarts en hoe ga je hiermee om? Tijdens de LOK-voordracht 'Gezondheid en milieu: een hot item in de huisartsenpraktijk?' krijg je een korte introductie in het vakgebied van de medische milieukunde. Daarna ontdek je de ondersteuning die je als huisarts kan krijgen bij vragen van patiënten over gezondheid en milieu. De voordracht is doordrongen van concrete casussen en voorbeelden.

Voor wie?

Huisartsen

Wie kan de voordracht organiseren?

Een huisartsenkring of LOK 

Meer info? 

www.gezondheidenmilieu.be of neem contact op met de medisch milieukundige van je regio

Materialen

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen