Nieuwsbrief

← Vorige

Slimme Media Shake

Educatief pakket voor het basisonderwijs dat tips en handvaten aanbiedt om gezond mediagedrag te stimuleren.

Het gamma werkbladen bevat instap- en kernactiviteiten waarin leerlingen en leerkrachten kennis maken met de gezondheisrisico’s verbonden aan mp3- en gsm-gebruik. Via het contractwerk en de extra materialen ontdekken leerlingen het belang van het voorzorgsprincipe en vertalen dat in tips voor zichzelf, leeftijdsgenoten en ouders.

Leerkrachten krijgen heel wat tips om 'Slimme Media Shake' of SMS te vertalen in een project voor de hele school. Wat zijn de gezondheidsrisico’s? Welk gedrag stellen kinderen en wat is het belang van de houding van ouders? Vervolgens reikt SMS adviezen aan voor een gezonder gedrag. Tenslotte krijgt slim mediagebruik een plaats binnen de principes en praktijk van het gezondheidsbeleid op school.

Voor wie? 

Voor kinderen van de 3de graad basisonderwijs

Wie kan aan de slag met 'Slimme Media Shake'?

Leerkrachten, leerlingen en ouders van kinderen uit basisscholen 

Meer info?

www.slimmemediashake.be

Materialen

Educatief materiaal: Map 'Slimme Media Shake'
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen