Nieuwsbrief

← Vorige

Uitgerookt!

Uitgerookt! biedt rookstopbegeleiding in groep en op maat voor rokers met een lagere sociale status. 16 weken lang komt de groep samen. Daarvan zijn er 8 rookstopsessies onder leiding van een tabakoloog en vormingswerker en 8 tussensessies. De vormingswerker begeleidt de tussensessies die gaan over een gezonde levensstijl en welzijn.

Door wekelijkse bijeenkomsten is er meer ruimte voor sociale ondersteuning dan in de algemene rookstopprogramma’s. Zo kunnen deelnemers hun sociaal netwerk uitbouwen en steunfiguren vinden om hun gezonde leefstijl vol te houden.

Want mensen met een lagere sociale status beginnen gemiddeld vroeger te roken, roken meer sigaretten per dag en zijn daardoor meer afhankelijk van tabak. Ze vinden niet of moeilijk de weg naar het rookstopaanbod. Uitgerookt! probeert aan te sluiten bij de noden van de doelgroep en drop-out te verminderen door wekelijkse bijeenkomsten.

Voor wie?

Rokers met een lagere sociaal-economische status

Wie kan Uitgerookt! organiseren?

Lokale besturen, OCMW’s, lokale verenigingen, organisaties die actief zijn in kansarmoede, vormingswerkers

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen