Nieuwsbrief

← Vorige

Vorming Suïcidepreventie CGG

In Oost-Vlaanderen werken verschillende partners samen aan de uitbouw van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Zo werkt Logo Gezond+ vzw onder meer samen met de suïcidepreventiewerking van de CGG's (Centra Geestelijke Gezondheidszorg). Zij richten zich tot alle professionelen, o.a. door het organiseren van vormingen rond suïcidepreventie en het ontwikkelen van een suïcidepreventiebeleid in organisaties. Een greep uit hun aanbod vindt u onderstaand terug.
 
Waarom?
Vanuit hun functie komen heel wat mensen in contact met depressieve personen, personen die aan zelfdoding denken of mensen die een dierbare verloren door zelfdoding. Vaak weten ze niet goed hoe ze met dit soort situaties moeten omgaan en vragen ze zich af of hun manier van handelen wel de juiste is. Daarenboven kunnen ook eigen ervaringen, misvattingen over zelfdoding of de angst om iets verkeerd te doen een belemmerende rol spelen in het adequaat handelen.
 
Voor wie?
  • Voor alle professionelen die beroepsmatig met jongeren/volwassenen/ouderen werken en die gemotiveerd zijn om zich te verdiepen in het thema suïcidepreventie.
  • Hulpverleners uit CAW, PAAZ en liaisonpsychiatrie AZ, voorzieningen Geestelijke Gezondheidszorg, mobiele crisisteams, OCMW, thuiszorg en hulpdiensten.
  • Intermediairs op de werkvloer, preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, arbeidsgeneesheren of leidinggevenden.
Praktisch
 
Neem een kijkje op:
 
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen