Nieuwsbrief

Geestelijke gezondheid op het werk

Aandacht hebben voor de mentale gezondheid van medewerkers levert heel wat op. Niet alleen voor de medewerker zelf, maar ook voor het bedrijf: minder verzuim, een beter prestatieniveau, hogere productiviteit, verhoogde betrokkenheid en minder personeelsverloop.

Mentaal gezonde medewerkers kunnen je als werkgever veel kosten besparen. Maar dat vraagt actie. Enerzijds moet je oog hebben voor organisatorische maatregelen die zorgen voor werkbaar werk. Anderzijds dien je individuele maatregelen te nemen die de mentale veerkracht en weerbaarheid van je medewerkers verhogen.

Je kan terecht bij je externe dienst voor preventie en bescherming op het werk voor ondersteuning op maat. 

Samen veerkrachtig tijdens de 'Week van de Geestelijke gezondheid'

Als lokaal bestuur, vereniging of organisatie kan je werken aan de veerkracht van anderen.  Tijdens de week van de geestelijke gezondheid van 10 tot 17 oktober kan je het belang van een goede geestelijke gezondheid extra in de verf zetten. Organiseer daarom een actie voor een specifieke doelgroep naar keuze of publiceer een artikel. Bestel tijdig je materiaal via de webshop van het Logo of via de VVGG. Je actie wordt bekend gemaakt via de website www.samenveerkrachtig.be en www.fitinjehoofd.be. Geef ons dus gerust alle informatie door.
 

De Gentse week van de geestelijke gezondheid

Gentenaars en Gentse partners kunnen deelnemen aan de Gentse week van de geestelijke gezondheid van 7 tot 14 oktober. Op verschillende locaties in Gent vinden activiteiten plaats die helpen uw mentale veerkracht te versterken. Alle activiteiten zijn gratis. Iedereen is welkom. 
 
Het programma kan je vinden op www.geestelijkgezondgent.be/veerkracht
 

Hieronder vind je een aantal workshops die je kan organiseren.

 
Ga aan de slag.
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen