Nieuwsbrief

Een gezonde geest in een gezond lichaam 

Eén op de drie Vlamingen voelt zich niet fit in het hoofd. Zelfdoding is een van de belangrijkste doodsoorzaken in Vlaanderen. In de periode 2009-2011 lag het aantal zelfdodingen in Vlaanderen 1,5 keer hoger dan het Europese gemiddelde.

Aandacht voor geestelijke gezondheid is belangrijk voor iedereen. Ook ‘gezonde’ mensen kan je mee op weg helpen om steviger in het leven te staan. Geestelijk gezonde mensen voelen zich beter en zijn tot meer in staat. Maar hoe verhoog je iemands veerkracht? Welke doelgroepen verdienen extra aandacht? Hoe help je het taboe rond geestelijke gezondheid te doorbreken? Welke methodieken en materialen bestaan er? En waar kan je terecht voor hulp?

Zoek je advies en ondersteuning? Klop dan zeker aan bij het Logo. Je vindt er tal van methodieken en materialen waarmee je aan de slag kunt.  

Vlaamse gezondheidsdoelstelling

De gezondheidsdoelstelling wil tegen 2020 de sterfte door zelfdoding in Vlaanderen met 20% verminderen ten opzichte van het jaar 2000.

Voor de uitvoering van de Vlaamse strategieën (Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 2012-2020), werkt Logo Gezond+ vzw voor Oost-Vlaanderen samen met de andere Oost-Vlaamse Logo’s, het Centrum voor geestelijke gezondheid Eclips, het Centrum voor geestelijke gezondheid Zuid-Oost-Vlaanderen, de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek en het Oost-Vlaams platform voor geestelijke gezondheidszorg. Dit wordt in goede banen geleid door de coördinator suïcidepreventiewerking van CGG Eclips.
 
Daarnaast engageert Logo Gezond+ vzw zich ook binnen de werking van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Gent -  Eeklo - Vlaamse Ardennen (het PAKT), m.n. voor functie 1 (activiteiten inzake preventie ed.). 
 

Samen veerkrachtig tijdens de 'Week van de Geestelijke gezondheid'

Als lokaal bestuur, vereniging of organisatie kan je werken aan de veerkracht van anderen.  Tijdens de week van de geestelijke gezondheid van 10 tot 17 oktober kan je het belang van een goede geestelijke gezondheid extra in de verf zetten. Organiseer daarom een actie voor een specifieke doelgroep naar keuze of publiceer een artikel. Bestel tijdig je materiaal via de webshop van het Logo of via de VVGG. Je actie wordt bekend gemaakt via de website www.samenveerkrachtig.be en www.fitinjehoofd.be. Geef ons dus gerust alle informatie door.
 

De Gentse week van de geestelijke gezondheid

Gentenaars en Gentse partners kunnen deelnemen aan de Gentse week van de geestelijke gezondheid van 7 tot 14 oktober. Op verschillende locaties in Gent vinden activiteiten plaats die helpen uw mentale veerkracht te versterken. Alle activiteiten zijn gratis. Iedereen is welkom. 
 
Het programma kan je vinden op www.geestelijkgezondgent.be/veerkracht
 

Hieronder vind je een aantal workshops die je kan organiseren.

 
Ga aan de slag.
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen